Regulamin konkursu na Facebooku
Regulamin konkursów na Facebooku

Regulamin

I.POSTANOWIENIA OGÓLE 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "KONKURS".
2. Organizatorem Konkursu jest STRONA NESI 
3. Konkurs przeprowadzany jest w internecie na FanPage'u NESI ZABAWKI

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest fanem profilu NESI ZABAWKI  na portalu społecznościowym Facebook. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2.W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.
3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status "Uczestnika" zgodnie z pkt II podpunkt 1,
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi dodać komentarz określony w treści konkursu (np biorę udział czy odpowiedź na określone pytanie)

c) wzięcie udziału w "KONKURSIE" jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

III. NAGRODY, PRZEBIEG KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW.
1. Nagrody w konkursie przyznawane są przez sponsora tj. właściciela marki NESI S.C. - z siedzibą w Zaniemyślu,63-020, ul. Chłapowskiego 15 
2. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
3. Ogłoszenie wyników następuje do 14 dni od zakończenia konkursu.
4. Zwycięzca zgłasza się do organizatora w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia nagrody chyba, że w opisie będzie zaznaczone inaczej.
5. Czas zgłoszenia się zwycięzcy trwa do 7 dni.
6. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody.
7. Nagrody przyznawane w Konkursie zostaną wysłane w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia.
8. Termin, o którym mowa w pkt 7 może zostać zmieniony po uzgodnienia między zwycięzcą a organizatorem.
9. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania organizatorowi, chyba że w opisie będzie zaznaczone inaczej, w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook danych potrzebnych do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie nr telefonu.

10. Nagroda w formie rabatu przyznawana jest po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie nesi.com.pl

IV.ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzonego naruszenia. 
2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 18 roku życia,
b) udział w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku,
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d) udział w konkursie osoby poniżej 18 roku życia,
e) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora.
3. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

V.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania nagrody.
2.Przystępując do Konkursu i akceptują regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i związku z wydaniem nagrody.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów. 
Zmieniony regulamin obowiązuje od jego opublikowania na stronie www.nesi.com.pl
Organizator ma prawo zakończyć konkurs i ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczestników przed anulowaniem konkursu tzw. "KONKURSU".
Facebook nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg konkursu.
Konkurs nie podlega ustawie z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).
*Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr. 4, poz. 27 z późn. zm). Wysyłka tylko na terenie PL.
Tylko dla kont FB, Nie FP,strony nie mogą brać udziału 
Udziału w konkursie nie może brać najbliższa rodzina organizatora.
Możecie grać dla siebie, znajomego, na prezent.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl